Politie-eenheid Den Haag - Politieheli, een extra opsporingsmiddel

13 september 2013 18:24
Bron: Politie.nl

De politie zet steeds vaker de politieheli in en in sommige gevallen maakt dit ook echt het verschil. Het doel van de heli is nadrukkelijk het vergroten van de pakkans van verdachten. Dit jaar heeft de heli al bijna 300 keer gevlogen in Den Haag en omstreken. Dit heeft tot twaalf aanhoudingen geleid.

Naast deze twaalf aanhoudingen heeft de politieheli indirect
geholpen bij de aanhouding van vele andere verdachten. De inzet van de heli
heeft namelijk verschillende redenen. "Enerzijds wordt de heli inderdaad ingezet
bij (de ondersteuning van) het aanhouden van verdachten van High Impact Crimes
(overvallen, woninginbraken, straatroof e.d.) en anderzijds heeft het ook een
preventieve werking op bijvoorbeeld evenementen" aldus Ewald Beld, chef
meldkamer van de politie-eenheid Den Haag. "Daarnaast kan de heli de agenten
tijdens een incident een goed overzicht geven van de omgeving, mogelijke
vluchtroutes enzovoorts. Deze beelden worden rechtstreeks doorgezet naar de
meldkamer, zodat zij agenten op straat goed kunnen aansturen. Deze beelden
kunnen later gebruikt worden bij de bewijsvoering en kunnen dus een rol spelen
in de rechtzaal." Daarnaast wordt de heli regelmatig ingezet bij zoekacties naar
vermiste personen.

Afweging geluidsoverlast/veiligheid
De meeste aanhoudingen waarbij de politieheli een rol speelt
vinden ’s nachts of ’s avonds plaats. Om de overlast te beperken worden de
vlieghoogte en aanvliegroutes waar mogelijk aangepast. "Vooral bij High Impact
Crimes, waar de impact voor de bewoner groot is, is een aanhouding een
belangrijk aspect bij het verwerken van zo’n gebeurtenis. Daar tegenover staat
de (geluids)overlast die de heli kan veroorzaken. De politie maakt altijd de
keus ‘gaan we voor veiligheid en het pakken van de daders of gaan we voor een
ongestoorde nachtrust van de burger’. De keuze vanuit politieoogpunt is niet zo
moeilijk te maken, maar ik snap ook dat de individuele Hagenaar daar soms een
andere mening over heeft. Daarom kijken we nadrukkelijk per incident of de inzet
van de politieheli een toegevoegde waarde heeft. Er moet een goed signalement
zijn en een reële pakkans. Het is extra opsporingsmiddel, maar zeker geen doel
op zich".
@Politieheli
De heli is voor belangstellenden te volgen @Politieheli en via
@Poldenhaag. "We proberen via socialmedia de inwoners zoveel mogelijk op te
hoogte te houden over de inzet van de heli."

Zuid-Holland Den Haag

  • 718c2f81a21fd64be168e82b5cb795ca