Den Haag - Politiechef De Roos van Bureau De Heemstraat weerspreekt willekeurig geweldsgebruik

16 oktober 2013 22:03
Bron: Politie.nl

Omroepwest meldde woensdag 16 oktober in hun nieuwsuitzending dat politieagenten van bureau De Heemstraat in Den Haag regelmatig willekeurig geweld tegen burgers zouden gebruiken. Politiechef Michel de Roos reageert dat hij dit beeld niet herkent. Ook de feiten weerspreken het beeld dat Omroepwest en anderen media daarna neerzet. De Roos "Ik herken niet het beeld van excessief willekeurig geweld. Geweld is zeker een onderdeel van ons beroep, wat zowel voor een verdachte als voor de collega zelf en de omgeving een heftige gebeurtenis kan zijn. Binnen bureau De Heemstraat is er daarom veel aandacht voor het gebruik van geweld: het streven is het geweldsgebruik zo minimaal mogelijk te houden. In voorkomende gevallen is de heersende cultuur binnen het bureau om elkaar op het gebruik van geweld aan te spreken. In de samenwerking met de buurt tegen onveiligheid merken inwoners van het gebied wel dat er een stevige aanpak geldt voor mensen die de veiligheid proberen te ondermijnen."

Feiten
Jaarlijks worden in het verzorgingsgebied 4.000 verdachten aangehouden. Dat
zijn er gemiddeld tien per dag. Van al die aanhoudingen deden in 2013 deden tot
op heden vijf personen aangifte tegen medewerkers van politiebureau De
Heemstraat. In 2012 betrof dat zeven aangiften en in 2011 waren dat er vijf. Al
die gevallen zijn voorgelegd aan de hoofdofficier van justitie van het Openbaar
Ministerie (OM) in Den Haag. In 2011 en 2012 zijn die aangiften door het OM als
rechtmatig politieoptreden beoordeeld. In twee gevallen werd de aangifte
geseponeerd. De aangiften over 2013 zijn nog in behandeling. Ook het aantal
klachten doet geen recht aan het beeld dat Omroepwest in de reportage neerzet.
In 2011 deden drie personen een klacht over geweldsgebruik, in 2012 waren dat er
vier en dit jaar is er tot op heden één klacht gedaan. Deze klachten zijn tot op
heden in een formele klachtenprocedure als ongegrond beoordeeld. In drie
gevallen is de klachtenprocedure opgeschort omdat betrokkene als verdachte in
het strafproces zit.

Bureauchef Michel de Roos stelt vast dat het verhaal geen recht doet aan het
vele goede werk dat de politie dagelijks in de wijk verricht. "Collega's werken
elk dag keihard aan veiligheid en zijn daar succesvol in. Sinds 2011 zet de
politie fors in om een halt toe te roepen aan criminele jongeren in de Haagse
Schilderswijk." Sinds 2011 wordt daar stevig op ingezet door politie, OM en de
gemeente Den Haag. "We treden hard op tegen personen die het hier denken te
kunnen verzieken voor mensen die hier prettig met elkaar willen samen leven.
Uiteraard komt daarbij ook geweld voor. Ons optreden is er op gericht om zo min
mogelijk geweld te gebruiken, maar in bepaalde gevallen is dat gewoon nodig en
als het moet grijpen we in. Er kan altijd iets mis gaan, maar ik verwacht en zie
dat collega's elkaar daarover aanspreken en dat aangiften altijd worden
voorgelegd aan het Openbaar Ministerie."
Casus in de uitzending
In de uitzending komt een slachtoffer aan het woord die agenten beticht van
buitensporig geweld waarbij hij zijn hand gebroken heeft. Deze zaak is is tot in
detail uitgezocht nadat man aangifte deed. Het Openbaar Ministerie heeft toen
vastgesteld dat het optreden rechtmatig was. De ervaringen die het tweede
slachtoffer deelt in de uitzending is niet naar een aangifte of een incident
herleidbaar. Uiteraard hopen wij dat deze man zich alsnog bij ons meldt voor een
gesprek.
Uitnodiging voor gesprek
De Roos "Daar waar sprake is van geweld of anderszins politieoptreden dat
niet door de beugel zou kunnen, sta ik en mijn collega's uiteraard open om met
wie dan ook de dialoog aan te gaan. Mensen zijn wat dat betreft welkom om bij
mij persoonlijk of met een andere medewerker het gesprek aan te gaan."

Zuid-Holland Den Haag

  • ae233df1ea788d41aba80088a2ebc74e