Den Haag - Onderzoek geweld tegen politie

26 november 2013 12:30
Bron: Politie.nl

Geweld tegen de politie is nog steeds een groot probleem, stelt vakbond ACP naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 1000 politieambtenaren. Dat geweld beperkt zich niet tot het werk, maar dringt ook door in de privésfeer.

Vakbond ACP liet onder haar leden onderzoek doen naar de ervaringen en
gevolgen van geweld tegen de politie. Een van de conclusies is dat 29
procent van de agenten thuis geconfronteerd wordt met werkgerelateerd geweld.
Het gaat om intimidatie, belediging, bedreiging en soms fysiek geweld.
Reactie korpschef
Gerard Bouman laat weten erg geschrokken te zijn van dat percentage. 'Agenten
krijgen in hun werk te maken met geweld', aldus de korpschef. Daarvoor geven we
trainingen, om ze fysiek en mentaal weerbaarder te maken. Het wordt een andere
zaak als dat geweld zich verplaatst naar de privésfeer, als agenten thuis worden
bedreigd omdat ze gewoon hun werk doen. Dat is werkelijk schokkend, en
onacceptabel.'
Nieuw onderzoek
Mede vanwege dit onderzoek zal de korpschef de Politieacademie de opdracht
geven voor nieuw onderzoek. Dat onderzoek moet duidelijk maken welke groepen
politiemensen te maken krijgen met werkgerelateerd geweld in de privésfeer. Ook
moet duidelijk worden hoe dat geweld eruit ziet, om wat voor geweld het gaat, en
welk effect het heeft op politiemensen en hun gezin. Met die informatie kan de
politie passende maatregelen nemen.

Zuid-Holland Den Haag

  • b1c411d2a772f45797f90197444d91c4