Den Haag - Protocol Adviescommissie PTSS Politie goedgekeurd

2 december 2013 16:16
Bron: Politie.nl

Het Centraal Georganiseerd Overleg Politie keurde op 30 november het Protocol Adviescommissie PTSS Politie goed. Belangrijk nieuws voor (oud-)collega’s die op enigerlei wijze met posttraumatische stressstoornis te maken hebben.

(Oud-)politiecollega’s bij wie posttraumatische stresstoornis (PTSS) is
vastgesteld, kunnen een verzoek indienen om hun PTSS te laten erkennen als
beroepsziekte. De belangrijkste taak van de commissie is over hun verzoek advies
uit te brengen aan de directeur Humanresourcesmanagement (HRM), die namens de
korpschef besluiten neemt over erkenning van de beroepsziekte PTSS.
Meetlat
Het Protocol Adviescommissie PTSS Politie geldt als richtlijn voor de
totstandkoming van dit advies. Dit protocol beschrijft in detail onder meer de
werkwijze van de commissie en het zogenaamde beoordelingskader. Dat
beoordelingskader dient als meetlat om vast te stellen of de vastgestelde PTSS
in overwegende mate veroorzaakt wordt door het beroep en/of de
werkomstandigheden. Ook kan de commissie aan de hand van het protocol alle
verzoeken op dezelfde wijze beoordelen.
Voorbereidingen treffen
Dit protocol is nu formeel vastgesteld door het Centraal Georganiseerd
Overleg Politie, waaraan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de
korpsleiding en de politievakbonden deelnemen. Deze goedkeuring betekent dat het
secretariaat van de adviescommissie voorbereidingen kan treffen voor afhandeling
van de PTSS-dossiers. De eerste commissievergadering staat half januari op de
agenda.
Brochure
Verder kan de commissie (oud-)collega’s die een aanvraag hebben ingediend nu
informeren over de procedure en de gehanteerde werkwijze. De commissie werkt aan
een speciale brochure hierover en hoopt deze nog voor Kerstmis aan de
betreffende collega’s toe te kunnen sturen.

Zuid-Holland Haaglanden Den Haag

  • 59062b0f7e4282dd88af332180cf2ce5