Zwolle - Zeven aanhoudingen in onderzoek naar card sharing fraude

3 december 2013 16:08
Bron: Politie.nl

Zwolle / Apeldoorn - Dinsdag 3 december hield de politie op verschillende plaatsen in Nederland vijf verdachten aan op verdenking van card sharing fraude. Daarvoor werden al twee vrouwen aangehouden. Zij verkochten illegaal tv-abonnementen en gaven hiermee kopers cq helers toegang tot tv-kanalen waarvoor normaal gesproken een legaal abonnement noodzakelijk is. Samen met het Openbaar Ministerie startte de politie een onderzoek naar aanleiding van aangiften van twee Nederlandse providers en signalen van Irdeto*.

Aanhoudingen en doorzoekingen

Vier mannen en een vrouw, in de leeftijd van 32 tot en met 55
jaar uit Enschede, Den Haag en gemeente Vlagtwedde werden aangehouden. Eerder
werden twee vrouwen, 32 en 37 jaar, uit Enschede aangehouden en na verhoor in
vrijheid gesteld. De politie verdenkt iedere verdachte afzonderlijk van het
illegaal exploiteren van tv-abonnementen. Of er onderlinge
samenwerkingsverbanden zijn wordt nader onderzocht.

 

De verdachten filterden met specifieke software de sleutel
(codering), die uit een legale smartcard komt, uit een tv-signaal. Via internet
stuurden zij de sleutel naar de afnemers zodat zij digitale televisie konden
kijken. Ook leverden de verkopers de benodigde door hen ingestelde dreambox
(ontvanger).

Afnemers kregen op deze wijze toegang tot allerlei tv-kanalen
van een legale provider waarvoor normaal gesproken een legaal abonnement
inclusief gemodificeerde ontvanger nodig is.

 

In het kort: Bij card- of keyword sharing wordt de smartcard die
nodig is om versleutelde tv-signalen te ontvangen, tegen betaling verder
verspreid via internet aan derden (de afnemer).

 

Vijf woningen van verdachten werden doorzocht. Op meerder
locaties werd een netwerk aangetroffen waarmee de genoemde strafbare feiten
werden uitgevoerd. Administratie en een grote hoeveelheid computerapparatuur
werd aangetroffen en in beslag genomen.

 

Aanleiding en samenwerking

Twee providers en Irdeto zagen het aanbod van illegale
abonnementen via internet toenemen en startten zelf een onderzoek. De uitkomsten
van dat onderzoek bevestigde illegale praktijken en de politie werd
ingeschakeld. De providers deden aangifte en in maart 2013 startte de politie
het onderzoek, waarbij de periode maart 2010 tot en met heden onder de loep
wordt genomen.
In het onderzoek werkt de politie nauw samen met de providers en Irdeto*.
Providers worden nationaal en internationaal slachtoffer van dergelijke
netwerken (piraterij) en zien naast omzetderving ook het imago aangetast.

Belang aanpak card sharing fraude
Door card sharing fraude worden eerlijk betalende burgers oneerlijk
beconcurreerd. Daarnaast komt het vertrouwen in mediavoorzieningen en het
betalingsverkeer in een ongewenst daglicht te staan. Card sharing fraude kan de
kwaliteit van betaalde tv aantasten. De brede maatschappelijke behoefte aan
mediavoorzieningen tegen betaling wordt zo onrendabel voor providers, waarmee
het bestaan van deze mediavoorzieningen in gevaar komt.
Ook de providers worden nationaal en internationaal slachtoffer en zien naast
omzetderving ook het imago aangetast.

 

Zowel verkoper als koper strafbaar!

Waar veel mensen zich niet van bewust zijn, is dat niet alleen
het verhandelen van illegale tv-abonnementen strafbaar is. De koper van deze
tv-diensten maakt zich eveneens schuldig aan een strafbaar feit. Hierop staat
zelfs een gevangenisstraf van vier jaar.

De politie roept iedereen op zich niet in te laten met
ogenschijnlijk goedkope tv-abonnementen die via ongebruikelijke kanalen op
internet worden aangeboden. Neem een abonnement af bij een gerenommeerde
provider voor de zekerheid van tv-diensten en bijbehorende service. Want zodra
een illegale verkoper wordt aangehouden en zijn activiteiten worden gestaakt,
gaat uw televisie op zwart, bent u uw geld kwijt én bent u strafbaar.

Op het moment wordt het aantal afnemers van illegale
tv-abonnementen geschat op enkele honderden. Hoeveel exact wordt nader
onderzocht. In dit onderzoek zijn de afnemers eveneens helers. Alle illegale
‘abonnementhouders’ van de aangehouden verdachten zullen bericht ontvangen van
hun frauduleuze handeling en de gevolgen daarvan. Mensen die de illegale
signalen afnemen lopen overigens ook het risico op een strafrechtelijke
vervolging en dus op een strafblad.

Aanpak fenomeen card sharing fraude

Card sharing, ook wel key sharing fraude genoemd, is een vorm
van telecommunicatiefraude en valt als aandachtsgebied binnen de Nederlandse
politie onder cybercrime. Zowel politie als Openbaar Ministerie zien in
cybercrime een steeds vaker voorkomende vorm van criminaliteit die steeds meer
schade toebrengt. De bestrijding van cybercrime heeft daarom voortdurende en een
toenemende stevige aandacht in de opsporing.

Waar zich card sharing fraude voordoet treedt de politie op.
Fraudeurs kunnen worden vervolgd.

 

Cybercrime komt steeds vaker voor door de digitalisering van de
maatschappij. Zowel politie als Openbaar Ministerie hebben deze vorm van
criminaliteit als speerpunt benoemd. De komende jaren gaat hier de nodige
aandacht naar uit op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Niet alleen het
opsporen van strafbare feiten speelt hierin een prominente rol, ook het vergaren
van meer kennis en expertise staat voorop. Beide componenten versterken elkaar
in de aanpak van de uiteenlopende vormen van digitale criminaliteit.

* Irdeto is de wereldwijde leverancier van de
versleutelingstechniek.

Zuid-Holland Den Haag

  • 12a1962b7e923b62ccc79df127b3fd26