Den Haag - Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie aangesteld

9 december 2013 17:37
Bron: Politie.nl

Jill Wilkinson is aangesteld als kwartiermaker van de Landelijke Meldkamerorganisatie. Zij gaat vanaf 1 januari 2014 in haar nieuwe functie aan de slag.

De functie van kwartiermaker vloeit voort uit het
Transitieakkoord Meldkamer dat op 16 oktober werd ondertekend door alle partijen
die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor meldkamers. In het Transitieakkoord
Meldkamer is afgesproken dat de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
beheermatig onder de politie valt. Korpschef Gerard Bouman is daardoor de
opdrachtnemer voor de vorming van de LMO en mandateert deze opdracht aan de nu
aangestelde kwartiermaker LMO.

 

Voor meer informatie over de benoeming en achtergrond van Jill
Wilkinson kunt u terecht op
de
website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zuid-Holland Haaglanden Den Haag

  • b7ff3818e433337865f85edde091f604