Voorburg - Nieuwe digitale flitspaal gaat aan in Voorburg

9 november 2015 18:19
Bron: Politie.nl

De digitale flitspaal wordt in de loop van volgende week aangezet. Hij vervangt de oude analoge paal. Het gaat om de paal op de Prins Bernhardlaan. Hij controleert niet alleen de snelheid, maar ook het rijden door rood licht.

Bewezen effect
Digitale flitspalen staan op plaatsen waar eerder oude, analoge
flitspalen stonden. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente hebben
vastgesteld dat op bovengenoemde locatie de flitspaal vervangen wordt.
Flitspalen hebben een bewezen effect op de beïnvloeding van het rijgedrag.
Van analoog naar digitaal
De vervanging maakt deel uit van een landelijk project onder
leiding van het Openbaar Ministerie met als doel de komende jaren een groot deel
van de analoge flitspalen te vervangen door digitale palen. Groot voordeel van
digitale palen is dat deze 24 uur per dag aan staan en de verwerking van de
boetes minder politiecapaciteit vergt. Daarbij kan in principe de bon sneller op
de deurmat vallen, zodat de betrokkene zich eerder bewust wordt van de
overtreding en het gedrag sneller kan aanpassen. Burgers die dus een boete
krijgen voor rijden door rood of te snel rijden, kunnen als ze dat nodig vinden,
op de acceptgirokaart lezen waar en hoe ze bezwaar kunnen aantekenen.
Flitser
De nieuwe flitspaal heeft een digitale camera aan boord zodat
gemaakte beelden van snelheidsovertreders direct worden overgeseind naar een
dataverwerkingseenheid. De analoge flitspaal maakt nog gebruik van een filmrol,
die eerst ontwikkeld moet worden en dan pas kan worden uitgelezen. De digitale
flitser die geen last heeft van een volgeschoten film, werkt continu en maakt
gebruik van een infraroodflitser. Deze zorgt ervoor dat de flits niet te zien
is. Weggebruikers hebben dan geen hinder van flitslicht.
Roodlichtcamera
Een flitspaal bij een kruising met verkeerslichten, meet niet
alleen de snelheid van iemand die te hard rijdt maar legt ook weggebruikers vast
die door rood rijden. Een automobilist die te hard door rood rijdt, krijgt dus
twee boetes: een voor snelheid en een voor rijden door rood licht.

Zuid-Holland Voorburg

  • ecce1ae22705115c2b3b93ff51718c78