Hazeldonk - Internationale controle op Hazeldonk

19 mei 2018 06:01
Bron: Politie.nl

Op de grens van België en Nederland is donderdag 17 mei 2018 een integrale controle gehouden door verschillenden instanties van de twee buurlanden. Het is onderdeel van een internationale actie tegen mobiel banditisme.

Zeeland-West-Brabant
TRIVIUM is een actie van de Nederlandse politie, Europol en andere Europese politie-eenheden die gericht is op de aanpak van zogenaamd mobiel banditisme. Elk half jaar wordt deze actie in heel Nederland georganiseerd. Met interventies op de verkeersstromen, zowel landelijk als lokaal, worden rondtrekkende criminele groepen die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij bestreden. Mobiel banditisme hoort tot de High Impact Crimes en de aanpak daarvan heeft de hoogste prioriteit bij de politie. De informatie, opgedaan bij alle controles, zal internationaal gedeeld worden om een beter beeld te krijgen van personen en groeperingen die zich schuldig maken aan deze vorm van misdrijven
Resultaten van de actie
Bij de actie waren de verschillende overheidsdiensten betrokken. Voor België waren dat de Rijksdienst Sociale Zekerheid en de Dienst Toezicht Sociale Wetten. Voor Nederland waren dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Marechaussee en de Politie. In totaal zijn er 60 voertuigen gecontroleerd. Zeven auto’s reden met verkeerde kentekenplaten, één gestolen auto werd gevonden. Zeven auto’s werden binnenste buiten gekeerd omdat het vermoeden bestond dat de inzittenden zich schuldig maakten aan mobiel banditisme. Zes bestuurders of inzittenden hadden boetes open staan of moesten nog een straf uitzitten, twee in België en vier in Nederland. Er werden vier mensen aangehouden met de Franse nationaliteit voor het bezit van harddrugs, ze hadden in totaal 2,5 kg bij zich. En er is voor 6000 euro’s aan onverklaard vermogen in beslag genomen. In twee auto’s werd een wapenstok gevonden. De Inspectie SZW heeft naar aanleiding van de controles drie onderzoeken opgestart naar mogelijke misstanden met uitzendbureaus en buitenlandse werknemers.