Nederland - Uitschuifbare wapenstok in gebruik

5 juli 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Vanaf deze week krijgen agenten een nieuw wapen aan hun koppel: de uitschuifbare wapenstok. Die vervangt de huidige, korte wapenstok. Door zijn lengte, materiaal en gewicht is de uitschuifbare wapenstok moderner en effectiever.

Op dit moment heeft elke agent een korte wapenstok. In de praktijk bleek die echter niet altijd het gewenste effect te hebben. Zo was de wapenstok onvoldoende effectief en was de lengte te kort om relschoppers mee op afstand te houden.
In een pilot testte de politie van Deventer en Zwolle de uitschuifbare wapenstok. Uit de evaluatie blijkt dat die een betere repressieve werking heeft. Daarnaast wees de pilot ook uit dat het trekken, uitschuiven en dreigen van de wapenstok preventiever werkt dan het trekken en dreigen met de korte wapenstok.

 
Ordeverstoring
Hoe en wanneer de wapenstok gebruikt mag worden verandert niet. Politieagenten kunnen de uitschuifbare wapenstok gebruiken wanneer een waarschuwing niet effectief is en de overige geweldmiddelen niet passend zijn voor de situatie. De wapenstok wordt doorgaans ingezet bij ordeverstoringen door een groep, uitgaansgeweld en verzet bij aanhouding.
Impact
Michael Huijs, docent geweld- en gevaarsbeheersing, benadrukt dat de uitschuifbare wapenstok niet tot meer geweld zal leiden. ‘Wel is de impact van deze wapenstok door het materiaal, de lengte en het zwaardere gewicht, groter dan bij de korte wapenstok. Van een klap van deze wapenstok kun je best last krijgen. Laat het niet zover komen dat een agent geweld moet gebruiken en bijvoorbeeld de nieuwe wapenstok hierbij inzet, om zo letsel te voorkomen.’
Gefaseerd ingevoerd
De uitschuifbare wapenstok wordt gefaseerd ingevoerd. Net als met iedere geweldsmiddel moeten agenten getraind en getoetst zijn voor ze ermee de straat op gaan. Na een positief toetsresultaat leveren ze hun oude wapenstok in en krijgen de nieuwe mee. Verwachting is dat nagenoeg alle agenten voor het einde van dit jaar hun uitschuifbare wapenstok hebben.