Zoetermeer - Criminaliteitscijfers 2014

12 mei 2015 09:30
Bron: Politie.nl

De criminaliteitscijfers van het afgelopen jaar laten zien dat de opvallende daling van de HIC-delicten (Overvallen, Straatroven en woninginbraken) ten opzichte van het jaar 2013 zich voortzet. Dit blijkt uit de criminaliteitscijfers van Zoetermeer over het jaar 2014.

Het totaal aantal misdrijven (Wetboek van Strafrecht) daalde in 2014 met
12,1%; De high impact crimes dalen nog meer, namelijk met 20%. Uitschieters zijn
straatroof met een daling van 37,5% en woninginbraak met een daling van 27,4%.

Ook geweld laat een daling zien van 12,7%; bedreiging daalt met 16,3% en
mishandeling met 10,5%. Van de prioritaire delicten steeg het afgelopen jaar
alleen overval fors met 62,5% (van 8 naar 13). Diefstal zonder geweld daalde met
13,3%. Diefstal uit/vanaf auto verminderde met bijna 26%. Vernieling nam af met
bijna 19%. Opvallend was de diefstal van fiets, die steeg met bijna 16%.
Gemeente en politie zetten meer in op dit delict en door het jaar heen neemt de
stijging af.
Focus op hot crimes, hot shots en hot groups
De aansprekende resultaten zijn het resultaat van de integrale
probleemgerichte aanpak van hotspots en de succesvolle aanpak van problematische
jeugdgroepen (hot groups). Deze aanpak richt zich op drie belangrijke pijlers;
hot crimes, hot shots en hot groups. Om de stad Zoetermeer veiliger te maken is
een brede analyse gemaakt van deze drie belangrijke elementen. Uitermate
belangrijk daarbij is een goede omgevingsanalyse. Wat is er nog meer nodig?
Toezicht door de gemeente op die locaties waar de criminaliteit het hoogst is en
een politie die specifiek op die locaties (hotspots) surveilleert. Als het dan
gebeurt is de politie, die toch al in de buurt surveilleert, snel ter plaatse en
dat vergroot de heterdaadkracht. Een belangrijk onderdeel van deze manier van
werken is versterking van de heterdaadkracht vanuit de meldkamer.

Politiechef Paul van Musscher: "Sterke sturing op capaciteit en
heterdaadkracht is een belangrijk onderdeel van deze strategie en die pijler
onder de totaalaanpak. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het slachtoffer.
Aandacht voor preventie voorkomt herhaald slachtofferschap.”
Burgerparticipatie
Essentieel bij de aanpak van criminaliteit is de betrokkenheid van burgers.
Actieve en betrokken burgers dragen hun verantwoordelijkheid bij het veiliger
maken van de samenleving en de politie investeert om die actieve burger blijvend
aan zich te binden. Belangrijk motto daarbij is; Wij gaan je helpen."
Samenwerken met bewoners is cruciaal bij de aanpak van criminaliteit. Zij zijn
de belangrijkste partner. Het is daarom zaak om hen blijvend actief te betrekken
bij veiligheid. Bewoners moeten zich ook verantwoordelijk voelen voor hun buurt.

Getuige van een overval, straatroof of woninginbraak? Bel 112!
Het opsporen van daders van misdrijven blijkt in de praktijk in sterke mate
afhankelijk van heterdaad aanhoudingen, voornamelijk op initiatief van burgers.
Gemiddeld is zestig procent van alle aanhoudingen te danken aan tips van
getuigen. Negen van de tien Nederlanders kent het nummer 112, maar velen weten
nog niet dat dit nummer ook is om te bellen als iemand bijvoorbeeld getuige is
van een inbraak. De politie roept dan ook op om in die gevallen waarin sprake is
van een heterdaadsituatie direct de politie te bellen via 112.
Objectieve cijfers
De website
www.hoeveiligismijnwijk.nl
bestaat sinds 2006 en is bedoeld om de objectieve veiligheid per buurt in kaart
te brengen. Dit omdat gevoelens van onveiligheid (subjectief) vaak niet stroken
met de werkelijkheid. Per gemeente, stadsdeel, wijk en zelfs per buurt zijn de
aantallen aangiften te zien van veelvoorkomende criminaliteit. Het gaat om
twaalf verschillende delicten. De site geeft niet alleen feiten over
misdaadcijfers, maar bevat ook preventietips en verwijzingen naar andere
informatie. De politie actualiseert de site een aantal keren per jaar.

Zuid-Holland Zoetermeer

  • deb3be8bdcb2bd3f02b00ba162685186