Bijna een kwart meer autobranden in 2018

In 2018 is het aantal alarmeringen voor voertuigbranden met bijna een kwart toegenomen tot ruim 5500. In alle provincies is sprake van een stijging, behalve in Flevoland. In sommige plaatsen kan worden gesproken van een explosieve groei.

De teller voor 2018 kwam uit op 5574 voertuigbranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden. Dit is ruim 23 procent meer dan de 4524 meldingen die in 2017 werden verzonden. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.