Aanhoudingen bij boerenprotesten in Wijster

8 juli 2020 11:28
Bron: Politie.nl

Protesterende boeren blokkeerden vanochtend vroeg de toegang naar het Afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster. Er stonden op de Vam-weg tientallen landbouwvoertuigen en auto’s die de toegangsweg naar het bedrijf blokkeerden. Voor de blokkade ontstond een rij van vrachtwagens, die hun lading niet bij het bedrijf konden afleveren. Inmiddels maakten de boeren de toegang tot het bedrijf weer vrij. De groep verplaatste zich na hun actie naar een naburig agrarisch bedrijf.

Actie politie

Om te voorkomen dat er meer voertuigen naar de blokkade konden komen, sloot de politie diverse toegangswegen af. Inmiddels zijn de afgesloten wegen weer vrijgegeven. Ongeveer 50 overtreders van het geldende verbod werden vanmorgen aangehouden op het terrein van het agrarisch bedrijf of in de omgeving, waar zij na hun actie heen reden. Zij werden overgebracht naar een politiebureau voor nader onderzoek. Met de blokkade van het afvalverwerkingsbedrijf overtraden zij het verbod om met landbouwvoertuigen te demonstreren, dat voor deze week in Noord-Nederland werd afgekondigd.

Demonstratieverbod voor trekkers en landbouwvoertuigen

Demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen zijn in Drenthe, Friesland en Groningen sinds deze week echter niet meer toegestaan. Dit verbod geldt in ieder geval tot en met maandag 13 juli 2020. Het besluit is genomen door de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Drenthe, Friesland en Groningen. Dit om de gezondheid en (verkeers)veiligheid van de overige weggebruikers en de boeren te waarborgen en om wanordelijkheden te voorkomen. De politie gaf vanochtend uitvoering aan dit besluit.

Bekeuringen

De boeren werden aangehouden bij het agrarisch bedrijf, omdat zij kort daarvoor het verbod hadden overtreden door met landbouwvoertuigen op de openbare weg te demonstreren. De arrestanten werden overgebracht naar het politiebureau, waar zij werden voorgeleid en gehoord.