Hiaure - Politiecontroles voor meer veiligheid

26 augustus 2013 14:03
Bron: Politie.nl

Iedereen die te hard rijdt op de Hantumerweg, de Ham en Hiausterweg, loopt vanaf vandaag een grote kans bekeurd te worden. De gemeente Dongradeel heeft afspraken gemaakt met de politie over structurele politiecontroles. Uit klachten over verkeersonveiligheidsgevoelens bij het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland, bleek dat dit traject tussen Hiaure en Dokkum vaak werd genoemd als onveilig ervaren locatie.

De handhaving loopt vanaf maandag 26 augustus tot zolang het
nodig is. Tijdens de eerste week zal er waarschuwend worden opgetreden. Daarna
zullen de snelheidsovertreders bekeurd worden.

Onderzoek

Uit een enquête onder de bewoners naar subjectieve
verkeersonveiligheid, die de gemeente Dongradeel heeft gehouden, bleek dat de
Hantumerweg, de Ham en Hiausterweg als onveilig ervaren wordt. Daarbij werd als
gevaarlijk verkeersgedrag meestal overschrijding van de maximum snelheid
genoemd. Op dit traject geldt grotendeels de maximum snelheid van 60 km/u.
Binnen de kom van Hiaure is dat 30km/u. De rijsnelheden liggen nu beduidend
hoger. Met name de zwakkere verkeersdeelnemers komen door het gedrag van
automobilisten in het gedrang.

Subjectieve onveiligheid

Een onderdeel van de verkeershandhaving in Fryslân zijn
verkeerscontroles op klachtlocaties. Dit zijn locaties waar mensen het gevoel
hebben dat het verkeersonveilig is. Deze verkeersonveiligheid blijkt niet altijd
direct uit het aantal verkeersongevallen dat op een dergelijke locatie gebeurt.
Het gaat in de eerste plaats om gevoelens van verkeersonveiligheid. Klachten
over verkeersonveilige locaties worden geïnventariseerd en worden samen door de
gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland aangepakt.

Deze controles zijn een aanvulling op de reguliere controles van
de verkeershandhavingsteams. Ook is sprake van een planmatige werkwijze. De
klachten worden vertaald in objectieve criteria, zodat verkeerscontroles op een
verantwoorde manier worden ingezet. Op locaties waar gegronde klachten zijn,
vinden extra controles plaats. Door middel van tussentijdse evaluaties worden
zowel de onveiligheidsgevoelens als het overtredingsgedrag gemeten.

Friesland Hiaure

Ongeval
  • 1130c56b7b1dbc6dcd4c6edb3bab7f3d