Makkum - Controles project Natuurhandhaving Friese IJsselmeerkust

21 juli 2014 15:50
Bron: Politie.nl

Afgelopen weekeinde heeft de politie controles uitgevoerd op de Friese IJsselmeerkust. Daarbij zijn negen bekeuringen uitgedeeld.

De controles zijn vooral gericht op bescherming van speciaal
aangewezen natuurgebieden. Verder worden vaarregels gehandhaafd. Vijf schippers
kregen een bekeuring omdat ze hadden aangelegd in een aangewezen beschermd
gebied. Drie schippers van snelle motorboten kregen een boete omdat ze geen
‘dodemansknop’ gebruikten of geen zwemvesten aan boord bleken te hebben. Een
schipper bleek teveel alcohol te hebben gedronken. Ook bleek hij niet in het
bezit van het verplichte vaarbewijs.

In het project Natuurhandhaving Friese IJsselmeerkust werkt de
politie samen met
Staatsbosbeheer,
FUMO,
It Fryske Gea en
Rijkswaterstaat

Friesland Makkum

  • dead2ee281928e3b0f26fad2855616f4