Midlum Franekeradeel - Fuiken in beslag genomen bij visserijwetcontrole

7 oktober 2015 16:32
Bron: Politie.nl

Bij een controle bij het water aan de Blynsewei heeft de politie afgelopen maandag tien fuiken in beslag genomen.

Op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
namen agenten een kijkje omdat er daar in de omgeving zou worden gevist met
fuiken. Een 79-jarige man uit de gemeente Leeuwarden was inderdaad aan het
vissen met acht palingfuiken zonder schriftelijke toestemming. De man bekende
naast de acht fuiken nog twee fuiken te hebben. Hij deed er vrijwillig afstand.
De twee levende palingen in het leefnet werden weer in het water losgelaten. De
man krijgt een bekeuring.
Gezamelijke actie
Ook werden vorige week vrijdag tijdens een gezamenlijke actie
van de politie en Sportvisserij Fryslan een grote hoeveelheid fuiken en
visserijbenodigdheden in beslag genomen bij de woning van een 50-jarige man uit
de gemeente Franekeradeel. Agenten troffen tijdens de controle een aantal tonnen
aan in het water. Bij controle bleken de tonnen gevuld te zijn met paling en
wolhandkrabben. Op het erf werden in het totaal 47 fuiken, enkele honderden
meters staandnet, een hoeveelheid dobbers, een sleepnet en in totaal ruim 10
kilogram paling en 30 krabben aangetroffen en in beslag genomen. De 50-jarige
verdachte werd aangehouden. Hij deed vrijwillig afstand van alle vis en
aangetroffen netten. Ook hij krijgt een bekeuring.

Visstroperij
Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is
schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij
beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten
en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de
beroepsvisserij en de sportvisserij. Help mee visstroperij te voorkomen en meld
verdachte activiteiten op of bij het water zo snel mogelijk. Meer informatie
over visstroperij en het melden daarvan is te vinden op
NVWA.

Friesland Midlum

  • 1f05d67db37d13865b7e0f925a5b0ca0