Friesland - Politie zoekt getuigen omzagen bomen

16 juni 2014 11:54
Bron: Politie.nl

De politie is op zoek naar mensen die hebben gezien dat er bomen met nesten van roofvogels zijn omgezaagd. De politie heeft ontdekt, dat er afgelopen vier weken in Friesland tenminste vijf bomen met nesten zijn omgezaagd. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om nesten van buizerds.

Vier bomen zijn omgezaagd in de omgeving van het Sneekermeer en
tenminste één boom in de buurt van Sondel. Het lijkt er op dat de bomen in de
avond- en nachturen worden omgezaagd. De politie ontdekte de omgezaagde bomen
door eigen waarneming of naar aanleiding van meldingen van andere
natuurliefhebbers.

De broed- en rustplaatsen van vogels worden beschermd via de
flora- en faunawet. Het omzagen van bomen met nesten is dan ook verboden.
Getuige?
Heeft u meer informatie over wie verantwoordelijk is voor het
omzagen van de bomen of heeft u in verband hiermee iets bijzonders gezien? Meld
dat dan bij de politie via 0900-8844 of het
meldformulier. Ook als u op andere
plekken in de natuur ziet dat bomen worden omgezaagd of daarvoor voorbereidingen
worden getroffen, kunt u terecht bij de politie.

Friesland Sondel

  • 69ae672c443c33a0999e0252ae3b13bf