Gemeenten Achtkarspelen en Dongeradeel - Een op de drie automobilisten te snel bij radarcontrole

13 september 2013 12:06
Bron: Politie.nl

Bij een radarcontrole op diverse plaatsen in de gemeenten Dongeradeel en Achtkarspelen is de snelheid gecontroleerd van ruim duizend passerende bestuurders. Daarvan reden er in totaal ruim driehonderd te snel.

Op De Wedze in Twijzel passeerden 335 bestuurders de controle.
Daarvan krijgen er 87 binnenkort een bekeuring thuisgestuurd. De Wedze is een 60
km-zone. De hoogst gemeten snelheid bedroeg hier 87 km/u.

Op de Harddraversdijk in Dokkum is de snelheid gemeten van 540
voertuigen. Hier reden er 199 met een te hoge snelheid. Op deze weg geldt een
maximum van 50. De snelste passant reed 85 km/u.

Op de Saatsenwei in Engwierum, waar 80 het maximum is, is de
snelheid gecontroleerd van 190 auto’s. Dertig bestuurders reden te snel, waarbij
de hoogst gemeten snelheid 125 km/u bedroeg.

Friesland Twijzel

  • 287affb20098b1acbb4d22e625a9e17a