112 Meldkamers

Elke veiligheidsregio heeft zijn eigen meldkamer van waaruit de politie, ambulance en brandweer voor die regio worden aangestuurd. Deze meldkamers kunnen niet zomaar door burgers worden gebeld. Zodra u contact opneemt met de hulpdiensten via het landelijke hulpnummer 112, komt u uit bij de relevante meldkamer. Als u met het algemene nummer 0900-8844 belt, wordt u in eerste instantie aangehoord door iemand van het servicecenter van die regio, waarna u eventueel wordt doorverbonden met de meldkamer.

De meldkamers van de diverse veiligheidsregio's zijn vooral bekend van de 112-meldingen. Zodra iemand 112 belt, is de centralist op de meldkamer de persoon die de hulpverlening coordineert. Dit gebeurt altijd aan de hand van dezelfde openingsvraag: Alarmcentrale 112, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? Bellers kunnen zo aangeven waar zij het meeste behoefte aan hebben, waardoor de centralist gericht actie kan ondernemen. Zo zal deze bij een brand andere maatregelen nemen dan wanneer er een melding binnenkomt van een lichte aanrijding of een gevallen voetganger.

In alle gevallen maakt de centralist een afweging welke hulpdiensten worden gestuurd. In verreweg de meeste gevallen zal in ieder geval de politie worden gestuurd. De meldkamer staat via portfoons en mobilofoons in contact met alle surveillance-eenheden. Op basis van voertuigherkenning en gps-lokatiebepaling kunnen zij zien welk voertuig het dichts bij is en deze naar de lokatie van de melding dirigeren. Ook kan via de meldkamer een ambulance worden gestuurd of kan een brandweerkorps worden gealarmeerd.

Afhankelijk van de prioriteit, die de meldkamer vaststelt, kunnen de hulpverleners sirene en zwaailicht op hun voertuig activeren. Het gebruik van zwaailichten en sirene is aan strikte regels onderhevig en bestuurders van politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens moeten speciale trainingen volgen alvorens zij een voertuig mogen besturen dat met 'toeters en bellen' onderweg gaat naar een 112-melding.