P2000 Afkortingen

A1, A2 en B: prioriteit voor ambulance, niet verwarren met snelwegen
AB: Adembescherming
ABH: Adembeschermingshaakarmbak
ABM: Automatische brand melding
AC: Alarmcentrale
AGS: Adviseur gevaarlijke stoffen
AL: Autoladder
AS: Autospuit
AZC: Asielzoekerscentrum
BST: benzinestation
CAFS: Compressed Air Foam System
COH: commandohaakarmbak
CPA: Centrale Post Ambulancevervoer
CT:crashtender
DA: Dienstauto
DB: Dienstbus
DECO: decontaminatie unit wordt ingezet bij een incident met gevaarlijke stoffen
DPH: dompelpomp
GK: grote kraan
GMK: Gemeenschappelijke meldkamer
GRIP 1: Bronbestrijding. Incident van beperkte afmetingen. Afstemming tussen de verschillende disciplines nodig.
GRIP 2: Bron- en effectbestrijding. Incident met duidelijke uitstraling naar de omgeving.
GRIP 3: Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.
GRIP 4: Gemeentegrensoverschrijdend en/of dreiging van uitbreiding en/of mogelijk schaarste aan primaire levensbehoeften of andere zaken.
Grip: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GS: Gevaarlijke stoffen
GVT: Gezinsvervangend tehuis
HA: Haakarmvoertuig
HAB: Haakarmbak
HOvD: Hoofdofficier van Dienst
HsVD: Hoofd Sectie van Dienst
HV: Hulpverleningsvoertuig of Hulpverlening
HVH: hulpverleningsbak
HW: Hoogwerker
KDV: Kinderdagverblijf
KK: kleine kraan
MK: Meldkamer
MMT: Mobiel Medisch Team
mobi: Mobilofoon
NB of n.b.: Nader bericht (opschaling of brand meester)
OGS: Ongeval met gevaarlijke stoffen
OMS: Openbaar meldsysteem
OvD: Officier van Dienst
p.auto: Personenauto
PAC: Particuliere alarmcentrale
PKG: Parkeergarage
PKP: Parkeerplaats (langs snelweg)
PM: Personeel- en materieelvoertuig
porto: Portofoon
RAC: Regionale alarmcentrale
re: rechts (hectometerpaal langs snelweg of een oever van een waterweg, gezien met de stroomrichting mee)
ROGS: Regionaal officier gevaarlijke stoffen
SB: Schuimblusvoertuig
SL: Slangenwagen
SPW: Spoorweg
TAS of TS: Tankautospuit
TIS 1.1 Vertraging van meer dan 5 minuten.    
TIS 1.2 Langer dan 30 minuten treinuitval en vertraging.    
TIS 1.3 Totale versperring. Treindienst niet meer uitvoerbaar.    
TIS 1.4 Totale versperring. Treindienst niet meer mogelijk in minimaal een post of druk knooppunt.
TIS 2.1 Brand op het spoor.    
TIS 2.2 Kleine brand in trein of op station.    
TIS 2.3 Grote brand trein.    
TIS 2.4 Grote brand station of tunnel.
TIS 3.1 Aanrijding trein met persoon, vee, (brom-)fietser, infra-element.    
TIS 3.2 Aanrijding trein met rangeerdeel, klein wegvoertuig.    
TIS 3.3 Ontsporing met slachtoffers of aanrijding met trein, groot wegvoertuig. Waardoor wagenstellen niet vervormd, gekanteld of gestapeld zijn.    
TIS 3.4 Ontsporing met slachtoffers of aanrijding met trein, groot wegvoertuig. Waardoor wagenstellen vervormd, gekanteld of gestapeld zijn.
TIS 4.1 Incident met gevaarlijke stoffen waarbij het gevaar zich beperkt tot het brongebied.
TIS 4.2 Brand waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
TIS 4.3 Gas ontsnapping met gevaar voor de gezondheid buiten het brongebied.
TIS 4.4 Morsing of lekkage van gevaarlijke vloeistoffen met gevaar voor gezondheid buiten het brongebied.
TIS 5.1 Anonieme bommelding, verdacht gedrag of voorwerp.
TIS 5.2 Verdacht voorwerp, bomvinding in trein.
TIS 5.3 Verdacht voorwerp, bomvinding in trein op station of tunnel.
TIS 5.4 Bomexplosie in trein, station of tunnel.
TST: Tankstation of toestel (of test)
UGS: Uitgangsstelling
v.auto: Vrachtauto
VBW: Verbindingsweg (tussen twee snelwegen)
VC-2: Verbindings/Commandowagen klein
VC: Verbindings- en Commandovoertuig
VKO: Verkeersongeval
VOS 1    Pan Pan Call: een waarschuwing van de piloot dat er iets niet in orde is, kan van alles zijn.
VOS 2    May Day Call: een waarschuwing dat er een serieus probleem is, minder dan 50 passagiers.
VOS 3    May Day Call: een waarschuwing dat er een serieus probleem is, tussen 50 - 250 passagiers.
VOS 4    May Day Call: een waarschuwing dat er een serieus probleem is, meer dan 250 passagiers.
VOS 5    Crash: minder dan 50 passagiers.
VOS 6    Crash: tussen 50 - 250 passagiers.
VOS 7    Crash: meer dan 250 passagiers.
VPK: Verpleegkundige
WO: Waterongevallen-voertuig
WTH: watertankhaakarmbak
WTS of GWT: Watertransportsysteem (of Groot WaterTransport) 1000 - 3000 m brandslang met een diameter van 150mm
WTS: Watertransportsysteem
WZC: Woonzorgcentrum