Vught - Wijkcontroles in strijd tegen woninginbraken

17 oktober 2013 15:23
Bron: Politie.nl

De aanpak van woninginbraken is één van de speerpunten van de politie. Ondanks dat in 2012 het aantal woninginbraken gedaald is, wordt in de opsporing alles uit de kast getrokken om woninginbrekers achter de tralies te krijgen.

Daarbij proberen we burgers zoveel mogelijk te informeren en
bewust te maken van hun eigen rol als het gaat om het voorkomen van
woninginbraken. Enkele jaren geleden startten we met het houden van
wijkcontroles, waarbij al het in- en uitgaande verkeer van die wijk werd
gecontroleerd. Al snel gingen gemeentelijke preventiemedewerkers en
burgervrijwilligers ons daarbij helpen. Met name die actieve wijkbewoners spelen
een grote rol bij het wijzen van hun buurtgenoten op die eigen
verantwoordelijkheid.
Burger mee op wijksurveillance
De politie zet geselecteerde burgervrijwilligers in bij
surveillances in wijken, waar het inbraakcijfer hoog is of dat dreigt te worden.
Onder supervisie van enkele politiemensen surveilleren zij te voet, op de fiets
of misschien zittend op een bankje, zowel opvallend als onopvallend in een wijk.
Hun primaire taak is het signaleren van inbraakgevoelige situaties bij woningen
en herkennen van verdachte situaties. Zij weten welke auto niet in de straat
thuishoort of wie er misschien op vakantie is. De burgersurveillanten staan in
directe verbinding met politiemensen in de buurt.
Controle Vught
Op woensdagavond 16 oktober zijn in de wijken Vijverhof, Vughtse
Hoeven en Cromvoirt wijkcontroles gehouden. Op de Vijverbosweg en de Eikenlaan
werden staande controles gehouden, waarbij totaal zo'n 250 inzittenden van
auto's en andere voorbijgangers zijn aangesproken. Agenten deelden samen met een
aantal burgervrijwilligers folders uit en attendeerden de passanten op de
aankomende donkere dagen. Het werd hen gevraagd de oren en ogen goed open te
houden en direct de politie te bellen bij verdachte situaties.

 

Politiemensen gingen vervolgens met burgervrijwilligers in
groepjes de wijken in en spraken bewoners aan op mogelijke onveilige en
inbraakgevoelige situaties. Mensen werden onder andere geattendeerd op
openstaande poorten, niet afgesloten auto's en fietsen en één bedrijf hield
helemaal open huis!
Oproep aan inwoners
De politie doet ook een oproep aan alle inwoners om mee te
helpen bij het voorkomen van woninginbraken. Bewoners worden opgeroepen
verdachte personen, vreemde auto’s of situaties die zij niet vertrouwen direct
te melden bij de politie via 112.

Daarnaast kunnen burgers preventieve maatregelen nemen zoals het
zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten
als zij weggaan. Voor tips en informatie over het offensief in de strijd tegen
woninginbrekers kunt u terecht op de speciale website
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
.

Noord-Brabant Brabant-Noord Cromvoirt

  • 320bcb3c03b7f12608383d4f67fff446