Lithoijen - Drugslab in loods ontdekt

5 december 2018 16:23
Bron: Politie.nl

Tijdens een controle in de actieweek tegen ondermijnende criminaliteit werd woensdag 5 december in een loods in Lithoijen een drugslab ontdekt. De eigenaresse van de loods werd aangehouden.

Begin oktober van dit jaar werd in het pand een illegale sigarettenfabriek opgerold. Tevens werd daar toen ook een verblijfplaats voor illegale arbeidsmigranten uit de Oekraïne aangetroffen. Tijdens de actieweek tegen ondermijnende criminaliteit is het pand opnieuw bezocht om te kijken of alles in orde was. Nu bleek in de loods achter de woning een drugslab te zitten. Dit was in oktober nog niet aanwezig. Het gaat om een lab voor de productie van grondstoffen voor synthetische drugs. De bewoonster van het pand is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Er wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt op basis waarvan de gemeente bekijkt of het pand gesloten kan worden.

Samen met het Openbaar Ministerie, RIEC, gemeenten, Omgevingsdienst en Belastingdienst zijn wij maandag gestart met een week vol interventies tegen ondermijnende criminaliteit in het zuiden van Nederland. Niet alleen in Brabant, maar ook in Zeeland en Limburg vinden deze week op tientallen locaties verschillende interventies plaats die gericht zijn op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Zuid-Nederland
De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een gezamenlijke inspanning. Als we de georganiseerde misdaad echt pijn willen doen moeten wij als één overheid samenwerken met burgers en ondernemers. Daarom vinden er deze week onder meer bestuurlijke controles plaats door verschillende gemeenten in Zuid-Nederland en zullen politie en het Openbaar Ministerie daar waar nodig strafrechtelijke interventies plegen.

Controles
De controles zullen in Oost-Brabant van maandag tot en met donderdag gehouden worden. De politie zal op het einde van de donderdagmiddag de strafrechtelijke resultaten bekend maken en waar nodig tussentijds. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke resultaten.

Wegkijken is geen optie
Een breed offensief is nodig om ondermijning te bestrijden. Gemeenten, bedrijven, waterschappen, politie, brancheorganisaties en burgers kunnen iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via M (Meld Misdaad Anoniem). Bel dan 0800 -7000.