Overtreding Opiumwet woonwagencentrum Waalre

Foto: politie.nl

5 september 2019 15:17
Bron: Politie.nl

De gemeente Waalre heeft op dinsdag 3 september een controle uitgevoerd bij het woonwagencentrum aan de Broekweg. Tijdens deze bestuurlijke controle is er gecontroleerd op bebouwing en bedrijvigheid die (mogelijk) in strijd was met het bestemmingsplan. Gedurende deze controle zijn er strafbare feiten geconstateerd.

Op diverse locaties in en net buiten het woonwagencentrum is er gestuit op een hoeveelheid druggerelateerde apparatuur en drugsafval. Ook zijn er tijdens een doorzoeking in een woonwagen druggerelateerde grondstoffen aangetroffen. In het kader van de Opiumwet zijn alle aangetroffen spullen geruimd.

Verder onderzoek zal worden gedaan en we zullen waar mogelijk overgaan tot strafvervolging.