Etten-Leur - Politie, GGZ, verslavingszorg en ambulancedienst ondertekenen convenant

2 oktober 2015 11:17
Bron: Politie.nl

GEZAMENLIJK PERSBERICHT Met de ondertekening van een regionaal convenant bevestigen de politie Zeeland-West-Brabant, de GGZ instellingen Emergis, GGZ Westelijk Noord-Brabant, GGz Breburg, Novadic-Kentron en de ambulancediensten RAV Brabant Midden-West-Noord en RAV Zeeland de afspraken die zij gemaakt hebben over de werkwijze bij de opvang en begeleiding van mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek. De ondertekening vond plaats op donderdagavond 1 oktober tijdens een bijeenkomst in Etten-Leur.

Landelijk convenant
Politie en GGZ Nederland sloten in 2012 een landelijk convenant met de
ambitie dat deze samenwerkingsafspraken op landelijk niveau zouden worden
gevolgd door regionale afspraken. Met het ondertekenen van het regionale
convenant bevestigen de deelnemende partijen in de regio Zeeland-West Brabant
dat zij steeds beter met elkaar moeten en willen samenwerken, in situaties dat
zowel de GGZ als de politie betrokken zijn bij een persoon met psychische en/of
verslavingsproblematiek. Door goede samenwerkingsafspraken te maken onderstrepen
partijen dat zij een gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor mensen met
psychische en/of verslavingsproblematiek in het publieke domein.

 
Eenduidige werkwijze
In het regionale convenant streven bovenstaande partijen naar een eenduidige
werkwijze bij de opvang en begeleiding van mensen met psychische en/of
verslavingsproblematiek die overtredingen begaan, overlast geven, daarbij een
gevaar opleveren en hulpverlening nodig hebben.  De bindende afspraken betreffen
onder meer afstemming op het gebied van bereikbaarheid en beschikbaarheid,
insluiting, vervoer, vermissingen en informatie-uitwisseling.

 
Drie jaar
Het convenant treedt in werking op 1 oktober 2015 en heeft een looptijd van 3
jaar. De voortgang van deze samenwerking zal regelmatig op verschillende niveaus
worden besproken. Waar nodig worden werkafspraken tussentijds in gezamenlijk
overleg aangepast.

 
Voor de redactie
Voor meer informatie over het convenant kunt u contact opnemen met:

-Politie Zeeland-West-Brabant: via 088-9635111 of mail via
[email protected]

-GGz Breburg
Communicatie: 088-0167252 of
mail via
[email protected]

-GGZWNB: Communicatie: 0164-289012 / 06-22195798 of mail via
[email protected]

-RAV Brabant Midden-West-Noord - 06-20420522 of via mail:
[email protected]

-Novadic-Kentron: Communicatie: 06-10804215 of mail via
[email protected]

Noord-Brabant Brabant-Noord Zeeland

  • 7ab22369e465e00be02fe615fea84a59