Vollenhove / Blokzijl / Dronten / Zwolle - Snelheidscontroles na klachten over hardrijders

25 mei 2015 11:17
Bron: Politie.nl

Op zaterdag 23 en zondag 24 mei heeft de politie op diverse plaatsen de regio gecontroleerd op hardrijders op voornamelijk dijkwegen waar door aanwonenden regelmatig geklaagd wordt over hard rijden met motoren.

Met name op de Vollenhoofsedijk te Blokzijl en Weg van Twee
Nijenhuizen te Vollenhove werd hard gereden. In totaal werden 14 rijbewijzen
ingevorderd, waarvan 12 van motorrijders.

Op de Westenholterallee te Zwolle in de bebouwde kom werden twee
motorrijders aangehouden met 127 km/uur waar 70 mag. Deze twee motorrijders
worden ook voorgedragen voor de cursus Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer
(EMG). Deze cursus moeten zij verplicht volgen en zelf betalen (kosten ruim 1000
euro). Verder werd er één motorrijder op de A28 bij Zwolle aangehouden die 157
km/uur reed waar 80 het maximum is. En op de Weg van Twee Nijenhuizen en
Vollenhoofsedijk te Vollenhove en Blokzijl werden in totaal negen motorrijders
geverbaliseerd, tweemaal voor 139 km; eenmaal voor 130 km en zes maal voor 117
km per uur waar 60 is toegestaan. Tweemaal werd een automobilist op de
Drontermeerdijk te Dronten aangehouden (130 en 150 km waar 80 km mag).

(2015250554)

Overijssel Blokzijl

  • 6cba90d4073e6be84110112fc904c268