Nijverdal - Kennisdagen georganiseerd voor en door politieagenten

11 januari 2017 20:18
Bron: Politie.nl

Politieagenten van het basisteam Twente West trainen kennis en vaardigheden binnen eigen werkgebied.

Op woensdag 11 en donderdag 12 januari vinden voor de eerste keer kennisdagen plaats in het basisteam Twente West. Deze dagen zijn gericht op het verbeteren van kennis en vaardigheden van de politiemedewerkers. In het team is door twee politieagenten het initiatief genomen om deze dagen te organiseren op basis van vragen uit het team. Deze agenten hebben geïnventariseerd op welke thema?s hun teamgenoten graag extra getraind willen worden. Op basis hiervan is een gevarieerd trainingsprogramma samengesteld. De kennisdagen zijn extra trainingsmomenten naast het reguliere jaarlijkse trainingsprogramma. De thema?s die aan bod komen zijn o.a. wetkennis, kwaliteit van proces-verbalen en observatietechnieken. Voor deze thema?s zijn speciale workshops ontwikkeld. Daarnaast is er een grote politieoefening voorbereid, die wordt gehouden tijdens de avonduren in het gebouw van CSG Reggesteyn aan de Noetselerbergweg. CSG Reggesteyn heeft haar medewerking toegezegd aan de kennisdagen, omdat de school haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen in de veiligheid van de gemeente en inwoners. Hiervoor zijn onder andere goed getrainde organisaties, zoals de politie, nodig. De school stelt het gebouw graag ter beschikking, zodat de politie op adequate wijze en in realistische omgeving kan trainen. Omwonenden van de school worden op voorhand geïnformeerd door de politie over de oefening.

 

 

Overijssel Nijverdal

  • ba29f28d12a64599bdcf5a31fa8e724c