Collega's Dienst Infrastructuur (LE) bezoeken Franse politie in Bordeaux in Driebergen-Rijsenburg/Bordeaux (Fr.)

20 juli 2022 09:19
Bron: Politie.nl

Vorige maand bezochten politiecollega’s van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid hun Franse collega’s in Bordeaux. Het bezoek maakte onderdeel uit van een jaarlijkse uitwisseling tussen de Franse en Nederlandse politie in het kader van internationale politiesamenwerking, deze keer voornamelijk gericht op de uitwisseling van werkwijzen en methodieken met betrekking tot handhaving en opsporing in het verkeer.

De Landelijke Eenheid heeft al jarenlang een operationele uitwisseling met de Compagnies Republicaines de Securite (C.R.S.) van de Police National in Frankrijk. Deze samenwerking richt zich op de bestrijding van criminaliteit in het algemeen en op de voor de Landelijke Eenheid geprioriteerde veiligheidsthema’s zoals Transportcriminaliteit, Mobiel Banditisme en Contra Terrorisme in het bijzonder. Door de coronapandemie heeft de uitwisseling stil gelegen, maar kon dit jaar weer hervat worden. Bordeaux ligt op een belangrijke doorvoerroute tussen Nederland en Spanje/Marokko. 

Resultaten
Een week lang waren de autoroute en rondweg rond Bordeaux, het werkterrein van de Franse CRS en hun Nederlandse collega’s. De controles worden in gecombineerde teams uitgevoerd waarbij uitwisseling van kennis en vaardigheden (kunst van het controleren en de voortgezette toepassing van bevoegdheden) alsmede het gebruik van technische hulpmiddelen. Ook deze editie van de uitwisseling is weer gebleken dat wij als politieorganisaties nog steeds veel van elkaar verschillen. Voornamelijk op het gebied van organisatiestructuur en de informatiehuishouding zijn de verschillen groot. Daarnaast werd ook duidelijk dat de Nederlandse manier waarop wij als politie in het verkeer aanwezig zijn (opsporing door handhaving) nog slechts utopisch gedachtengoed is bij de Franse collega’s.

Historie
De samenwerking met Bordeaux is ontstaan uit een lange historie, in de tijd dat de samenwerking met name bestond uit het waarborgen van de veiligheid rondom de grote stromen Nederlandse toeristen. Inmiddels zijn de doelstellingen veranderd en is de samenwerking gericht op het bestrijden van de criminaliteit. Over de rocade (rondweg) van Bordeaux rijdt dagelijks veel verkeer en het is de grootste, zware transportas van Frankrijk. Over deze infrastructuur bewegen zich ook de criminelen o.a. zij die op doorreis zijn van of naar Zuid-Europa.