Meliskerke - Voetjesactie tegen woninginbraken

21 november 2014 14:27
Bron: Politie.nl

Donderdagavond is in Meliskerke een 'voetjesactie' gehouden. In totaal zijn er 21 voetjes neergelegd en tien gesprekken met bewoners gevoerd.

Op initiatief van de gemeente Veere en de politie is een bijeenkomst
georganiseerd in het dorpshuis. Daarbij waren leden van de dorpsraad van
Meliskerke aanwezig en leden van de buurtwhatsapp. Deze laatste groep is een
initiatief voor meer veiligheid in Meliskerke.
Inbraakgevoelige woning
Verschillende groepjes zijn na de bespreking het dorp in gegaan om
inbraakgevoelige woningen te signaleren. Indien de mensen thuis waren, is
daarmee een gesprek gevoerd. Als de mensen niet thuis waren, is een zogenaamd
'voetje' neergelegd. Dit is een voetafdruk waarmee duidelijk gemaakt wordt dat
via die weg eventueel ingebroken had kunnen worden.
Maatregelen
Tijdens deze periode van donkere dagen worden Zeeuwse politiemensen extra
ingezet op het bestrijden van woninginbraken. Ook onze partners, zoals gemeenten
en Openbaar Ministerie zetten een extra tandje bij. Daarnaast hebben we ook de
ogen en oren van alle inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan
ons te melden. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan onmiddellijk 112.

Zelf kunt u met verschillende maatregelen zorgen dat inbreken in uw woning
niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze
bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven.
Kijk voor tips en meer informatie op de website van de politie:
http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html

Zeeland Meliskerke

  • 56860147a9e1e09850fe8c31d06fd288