Nederland - Directeur Communicatie politie besluit te vertrekken

15 oktober 2015 13:10
Bron: Politie.nl

Directeur Communicatie Eric Stolwijk kondigde op donderdag 15 oktober aan dat hij per 1 januari 2016 zijn functie neerlegt. Hij gaat op zoek naar een baan buiten het korps.

Zijn besluit houdt verband met de aankondiging van Gerard Bouman dat hij op 1
februari 2016 opstapt als korpschef. Eric Stolwijk:‘Wij hebben in de afgelopen
11,5 jaar intensief samengewerkt bij het voormalige korps Haaglanden, de AIVD en
de laatste 4,5 jaar bij de vorming van een nationaal georganiseerde politie.
Zoiets schept natuurlijk een bijzondere en persoonlijke band.’
Ruimte bieden
Stolwijk vindt verder dat wederzijds begrip en vertrouwen onontbeerlijk zijn
voor doeltreffende samenwerking. Hij wil de opvolger van Gerard Bouman alle
ruimte bieden om te kiezen voor een directeur Communicatie met wie hij of zij
een soortgelijke relatie heeft of verder kan opbouwen. Stolwijk wijst er tevens
op dat in de vorming van het korps een nieuwe fase aanbreekt met onvermijdelijk
extra werkdruk: ‘Wil deze vervolgstap een kans van slagen hebben, moet iedereen
bij Communicatie er vol voor gaan. Ik bespeur dat het mij moeite kost om mijzelf
daar opnieuw voor op te laden. In het belang van het team moet je dan als coach
verstandig zijn en een ander de kans geven om de kar te trekken.’
Toegewijd
In een reactie stelt korpschef Gerard Bouman dat hij de keuze van Eric
Stolwijk als mens en korpschef betreurt: ‘Zeker omdat zijn besluit verweven is
met mijn vertrek. Ik moet afscheid nemen van een directeur Communicatie met wie
ik al jaren kan lezen en schrijven. Tegelijkertijd heb ik alle begrip en diep
respect voor zijn stap. Van nabij zag ik welke buitensporige inspanning deze
functie van iemand vraagt. Zeker iemand die zo toegewijd is aan zowel de politie
als het communicatievak. Eric Stolwijk heeft een fantastische prestatie
neergezet in het belang van de politie. Daar is het korps hem veel dank voor
verschuldigd. Ikzelf ben dat in hoge mate.’

Zuid-Holland Hollands Midden Stolwijk

  • 49e6313facc1669922b337a5ea9ce851